User menu

Atelierul intersectorial de prezentare a rezultatelor monitoringului respectării Codului Internaţional de marketing al substituienţilor laptelui matern şi percepţiilor şi barierelor privind alăptarea la sân

Undefined

Alăptarea suboptimă constituie în continuare cauza a aproximativ 1,4 milioane de decese anual în rândul copiilor cu vârsta sub cinci ani (Lancet 2008, Seria Nutriţie). Practicele precoce de alimentare joacă un rol prioritar, chiar vital, în dezvoltarea fizică a sugrarilor.

În Moldova la copiii cu vârsta sub 5 ani retardul statural (6,4%) predomină comparativ cu subponderabilitatea (2,2%) şi retardul ponderal (1,9%) (MICS, 2012), fiind mai frecvent printre fete, în regiunile rurale şi în familiile sărace.

Fiind cunoscute beneficiile alăptării precoce şi exclusive, studiul MICS-2012 a scos în evidenţă trendurile în descreştere alarmante în Republica Moldova. În comparaţie cu Studiul Demografic de Sănătate din 2005 alăptarea precoce a descrescut de la 65% la 61%, iar cea exclusivă în primele 6 luni de viaţă – de la 46% la 36%.

Guvernul Republicii Moldova s-a angajat să abordeze într-un mod cuprinzător problemele de nutriţie şi, în special, problema alăptării la sân. Programul Naţional de nutriţie pentru perioada 2014-2020 a fost aprobat recent şi unul din obiectivele lui prevede să crească, până în anul 2020, rata de alăptare exclusivă în primele 6 luni de viaţă la 70%. Deşi este o sarcină ambiţioasă, intervenţii complexe şi coerente o pot face posibilă.

Pentru a fortifica practicile de alăptare exclusivă la sân, inclusiv şi prin revederea şi fortificarea bazei normativ-legislative privitor la includerea prevederilor Codului în actele legislative în vigoare, au avut loc două misiuni în republică ale experţilor UNICEF (David Clark, SUA şi Susanna Harutyunyan, Armenia). Dna Susanna Harutyunyan împreună cu o echipă de medici a condus în lunile mai-iunie curent Studiul de monitoring al respectării Codului Internaţional de Marketing al substituienţilor laptelui matern, paralel de către Compania Sociologică „CBS-AXA” cu suportul financiar al UNICEF, Moldova a fost condus şi Studiul percepţiilor şi barierelor privind alăptarea la sân şi identificarea modalităţilor de prevenire a trecerii precoce la substituienţi ai laptelui matern.

Pentru a prezenta rezultatele monitoringului respectării Codului Internaţional de Marketing al substituienţilor laptelui matern şi Studiului percepţiilor şi barierelor privind alăptarea la sân pe 29 septembrie 2015 a fost organizat un Atelier intersectorial. Atelierul a fost deschis de viceministrul sănătăţii Dna Valentina Rotaru şi moderat de expertul internaţional în alimentarea, creşterea şi dezvoltarea copilului, precum şi Codul Internaţional de marketing al substituienţilor laptelui matern Dr. Susanna Haryutyunian.

La atelier au fost prezenţi 40 de specialişti din domeniul de sănătate, economie, agricultură şi industrie alimentară.

În cadrul Atelierului au fost puşi în discuţie paşii următori pentru a utiliza raportul de monitoring al Codului în calitate de mijloc de pledorie pentru a stopa încălcările raportate ale Codului şi a ameliora implementarea lui. De asemenea au fost făcute recomandări pentru factorii de decizie şi toate părţile interesate privitor la promovarea alăptării la sân şi îmbunătăţirea cadrului legislativ în Republica Moldova. Se prevede revederea curriculei pre- şi postuniversitare pentru fortificarea subiectelor menţionate, precum şi a criteriilor de acreditare a maternităţilor pentru asigurarea durabilităţii aplicării practice a recomandărilor Codului. 

Această şedinţă a fost o consultare cu minsiterele de resort cu privire la iniţitiva de modificare legislativă a Legii Publicităţiii şi Legii produselor alimentare (conform HG cu privire la  iniţativa de modificare legislativă).

 

 

escort fethiye sex hikaye hair style top hair style